6. helmikuuta 2020

Löydä sisäinen kompassisi omista arvoistasi


Arvoista ja niiden merkityksestä puhutaan paljon - mutta entä jos niiden hahmottaminen tuntuu vaikealta? Miten voi alkaa rakentaa arvojensa mukaista elämää, jollaisesta kaikki haaveilemme, ellei niiden kanssa tunne pääsevän alkumetrejä pitemmälle? Mistä tietää, mitkä kaikista tärkeistä asioista ovat juuri niitä, jotka merkitsevät itselleen eniten? Ja vaikka tietäisikin: mitä sitten?

Välttelin ennen keskustelua arvoista, sillä olen opinnoissani ja työelämässäni törmännyt hämmentävän erilaisiin tapoihin nimetä niitä. On olemassa yli satojen arvojen listauksia, joiden tarkoituksena on antaa suuntaa antavia esimerkkejä ja kannustaa jokaista nimeämään omat arvonsa juuri niin kuin haluaa. Vaikka listauksien tarkoitus onkin auttaa jokaista löytämään juuri itselleen sopivat sanat kuvailemaan arvomaailmaansa, tuntuvat ne minusta lähinnä loputtomilta työmailta. Jos kolmesta sadasta arvosta valitsee joka kolmannen, kuten minä, on edessä aika raivaus, jotta lopulta löytää ytimensä.
Onneksi ystäväni suositteli minulle tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ”Life Values Inventory”-sivustoa. Sivustolla arvoja kuvaillaan ”linsseinä, jonka läpi tarkastelemme sekä itseämme, että ympäröivää maailmaamme”. Life Values Inventory listaa seuraavat 14 arvoa (joiden suomentaminen olikin muuten haastavaa, osuvammat ehdotukset käännöksistä otetaan vastaan ilomielin):


Ympäristöstä huolehtiminen
(concern for environment)

Terveys ja aktiivisuus
(health and activity)

Objektiivinen analyysi
(objective analysis)

Saavutukset, suorittaminen
(achievement)

Kanssaihmisistä välittäminen
(concern for others)

Yksityisyys
(privacy)

Luovuus
(creativity)

Itsenäisyys
(independence)

Yhteenkuuluvuus, hyväksytyksi tuleminen
ja tunne siitä, että kuuluu jonnekin
(belonging)

Vastuullisuus
(responsibility)

Hengellisyys
(spirituality)

Taloudellinen vauraus
(financial prosperity)

Nöyryys
(humility)

Vuorovaikutus perheen tai yhteisön kanssa,
sekä niiden perinteiden kunnioittaminen
(interdependence)


Omien arvojensa kanssa työskenteleminen on hyödyllistä, sillä arvomaailmansa ytimen tunnistaminen tuo meidät lähemmäs elämää, jonka koemme merkitykselliseksi. Kun otamme askeleen kohti merkityksellisyyttä, tulemme samalla harpanneeksi kohti onnea. Psykologiassa arvojen ajatellaan usein ohjaavan tekojamme ja tavoitteitamme. Tunnistaessamme arvomme, pystymme tietoisesti toimimaan niiden mukaisesti. Alamme elää arvomaailmamme mukaisesti ja opimme ilmaisemaan arvojamme ajattelutavassamme, valinnoissamme ja käytännön teoissamme. Aihetta sivuttaa muuten myös vuoden takainen kirjoitukseni merkityksellisyydestä, jonka voit lukea täältä.


Life Values Inventory -sivustolta löytyy englanninkielinen kyselylomake, jonka avulla määrittää arvomaailmansa kuulumiset. Vastaamalla lomakkeeseen saat tarkemman määritelmän jokaisesta arvosta sekä raportin, jossa arvosi on jaoteltu neljään kategoriaan. Lisäksi raportin mukana tulee yllättävänkin yksityiskohtaiset kuvailut arvoista ja siitä, mitä eri kategoriat merkitsevät.

Jos kuitenkin suosit paperia ja kynää, voi itsenäisesti pohtia, mihin eri kategorioihin yllä mainitut arvonsa luettelisi ja miksi. Voit aloittaa työskentelyn omien arvojesi valitsemalla ensin kolme tärkeintä arvoasi. Pohdi sitten, miten luettelisit arvot seuraaviin Life Values Inventoryn mukaisiin kategorioihin:

1 Tärkeimmät arvosi, joihin kiinnität tällä hetkellä sopivasti huomiota

Arvot, joita pidät tärkeinä ja jotka kuvastavat arvomaailmasi ydintä. Pidät huolen, että ilmaiset näitä arvoja arjessasi. Nautit kategorian arvojen ilmaisemisesta niin kauan, kun niitä ei mielestäsi ole liian monta.

2  Arvot, joihin kiinnität tällä hetkellä liikaa huomiota

Saattaa olla, että panostat näiden arvojesi ilmaisemiseen liikaa esimerkiksi siksi, että koet ympäristösi vaativan sitä sinulta. Syy saattaa myös olla siinä, että et enää pidä arvoja yhtä tärkeinä kuin ennen. On myös mahdollista, että pidät näitä arvoja niin tärkeinä, että niiden ilmaiseminen on alkanut tuntua sinusta ennemmin työläältä kuin palkitsevalta.

3  Arvot, joihin kiinnität tällä hetkellä liian vähän huomiota

Tämän kategorian arvot herättävät meissä toisinaan syyllisyyden ja turhautumisen tunteita, sillä saatamme kokea, ettei meidän ole mahdollista ilmaista kyseisiä arvoja haluamallamme tavalla. Kategoriaan kuuluvat usein myös arvot, joiden olemme alkaneet pitää yhtä tärkeämpiä, mutta joita emme vielä koe osaavamme ilmaista haluamallamme tavalla.

4  Vähemmän merkitykselliset arvosi, joihin kiinnität tällä hetkellä sopivasti huomiota

Tämän kategorian arvot ovat niitä, joita et tällä hetkellä pidä kovin merkityksellisenä, eikä sinua haittaa, ettet anna niille juuri nyt enempää huomiota.


Henkilökohtaisesti olen pitänyt erityisen hyödyllisenä havaintojani arvoista, joihin kiinnitän mielestäni liikaa tai liian vähän huomiota. Esimerkiksi olen tunnistanut itsessäni taipumuksen kiinnittää liikaa huomiota suorittamiseen, johon saatan kompastua matkalla tavoitteisiin, jotka oikeastaan pohjautuvat ihan muihin arvoihini. Kiinnittämällä tähän huomiota löydän takaisin alkuperäisiin motiiveihini ja muistan, mitä oikeastaan olinkaan tavoittelemassa.

Ehkä kuitenkin suurin syy siihen, että koen keskustelun arvoista niin tärkeäksi, on huoleni luonnostamme. Uskon, että kun löydämme todellisten arvojemme äärelle ja alamme pohtia, miten eläisimme niiden mukaisesti, karsimme ikään kuin itsestään tapoja, jotka ovat haitaksi paitsi itsellemme, myös ympäristöllemme. Esimerkiksi, ei yksikään neljästätoista maailmanlaajuisesti tunnistetusta arvostamme estä meitä muuttamasta kulutustottumuksiamme. Päinvastoin: voisiko olla jopa niin, että suurin osa arvoistamme toteutuisi paremmin, jos uskaltaisimme hypätä oravanpyörästä?Mitä luulet?


PYSY AJANTASALLA JA
SEURAA LUONNONKAUNISTA:
FACEBOOK-SIVU

Osallistu keskusteluun!

© Luonnonkaunis. Design by FCD.